Wist u dat & links

Wist u dat:

*Palana pas sinds 13 september 2010 op het wereldwijde web te vinden is ?

*Palana op 19 maart 2011 geassocieerd lid werd van de Aardse Geofictieve Liga ?

*Palana op 8 juli 2012 het volledige lidmaatschap van de Aardse Geofictieve Liga verkreeg ?

*Jolka door de Aardse Geofictieve Liga was uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad 2012 ?

*erfopvolging in de politiek bij wet verboden is ?

*de gezondheidszorg en het onderwijs kosteloos zijn ?

*tegenover grondwettelijke garantie van werkgelegenheid voor alle inwoners vanaf 18 jaar en ouder ook plicht tot arbeid staat ?

*de huren laag zijn en er geen inkomstenbelasting bestaat ?

*de werkdag acht uur bedraagt en er bij gelijk werk tussen mannen en vrouwen gelijke beloning geldt ?

*het aantal verplichte leerjaren in het onderwijs twaalf jaar is ?

*elke werkende vrouw 12 maanden met zwangerschapsverlof kan met behoud van haar baan ?

*er minstens één nationale feestdag per maand is ?

*alle vrije feestdagen worden doorbetaald ?

*misdaad nauwelijks aanwezig is ?

*het meest gereisd word met het openbaar vervoer ?

*het eiland Palana maar uit één hoofdeiland bestaat ?

*Palana sinds 1992 het kleinste communistische land qua bevolking en oppervlakte is ?

*Palana (1947) samen met China (1949), Cuba (1959), Laos (1975) en Vietnam (1976) anno 2024 de laatste vijf communistische staten zijn ? (Palana erkend Noord-Korea niet als communistisch land maar beschouwt het als een dictatoriaal rechts-nationalistische dynastie)

*Palana pas sinds 1980 vertegenwoordigd is op de Olympische Spelen ?

*Palana één van de weinige landen is waar helemaal geen Amerikaanse fastfoodketens zijn ?

*Palana haar eerste kerncentrale heeft gebouwd en deze in april 2016 feestelijk is geopend ?

*per 1 januari 2024 de prijzen van alcoholische dranken en tabak zijn verlaagd met 50% ?

*straatmuzikanten niet toegestaan zijn in Palana ?

*dat er geen golfbanen zijn in Palana ?

*dat er geen casino’s zijn in Palana ?

*de provincies tussen 1947 en 1950 geen eigen embleem hadden ?

*de 21 rayons geen eigen vlag hebben ?

*de Palaanse regering niet gecharmeerd is van de muziek van Pharrell Williams ?

*Besnej door de Aardse Geofictieve Liga was uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad 2016 ?

*er meer schapen dan mensen leven in Palana ?


Links:

www.geofictie.nl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geofictie

http://issel.wikia.com/wiki/Geofictie_Wiki

http://www.geopoeia.net/wiki/Hoofdpagina

voor contact met de beheerder: respublikapalana@hotmail.com