Politiek

 

Communistische Partij Palana (CPP)

Sinds 1 februari 1947, na het uitroepen van de volksrepubliek, is Palana een marxistisch-leninistische staat. De wetgevende macht ligt in handen van de Volksvergadering, het Parlement, dat voor zeven jaar wordt gekozen. Alle Palanen van 18 jaar en ouder hebben actief en passief kiesrecht. De Communistische Partij Palana (CPP) is de enige leidende politieke partij van het land. De grondwet maakt het kabinet als uitvoerende macht ondergeschikt aan het Centrale Volkscomité, dat wordt voorgezeten door de secretaris-generaal die behalve regeringsleider en staatshoofd ook opperbevelhebber van de strijdkrachten is. Hij wordt voor zeven jaar gekozen door de Volksvergadering. De rechtelijke organisatie volgt de bestuurlijke indeling. De provinciale gerechtshoven zijn verantwoording schuldig aan de provinciale parlementen, het Centrale Volkscomité en de president. Hoogste juridische instantie is het Hooggerechtshof, waarvan de rechters voor een periode van twee jaar worden gekozen door de Volksvergadering.

De Communistische Partij van Palana, (Palaans: Палана Кои Снин, ПКС, Palana Koi Snin, PKS; Russisch: Коммунистическая Партия Паланская Народная Республика, КППНР, Kommoenistitsjeskaja Partija Palanskaja Narodnaja Respublika, KPPNR), werd in 1917 opgericht en was aangesloten bij de Komintern (Communistische Internationale). De partij was zeer gekant tegen het bewind van president Sulvan Jala (1917-1940). Na de Tweede Wereldoorlog voerde de partij een pragmatische koers en was het sterk beïnvloed door de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU). Vladimir Popovo werd tot eerste secretaris van de CPP gekozen, een post die hij tot zijn dood in 1985 bekleedde. De eerste tien jaar van haar bestaan stelde de partij weinig voor qua ledenaantal. Pas omstreeks 1957 begon het ledental te groeien en maakte de partijleiding werkelijk werk van het rekruteren van nieuwe leden. In 1985 telde de partij ten slotte 550,000 leden en telt heden 725,000 leden.

De CPP voerde de eerste 70 jaar van haar bestaan een pro-Sovjetkoers. Met de veranderingen in Oost-Europa in 1989-1990 en het verdwijnen van de Sovjet-Unie in december 1991 besloot de partij met tegenzin maar genoodzaakt tot hervormen. Tijdens het partijcongres van 1991 werd de partij “de partij van het Palaanse volk ” en niet langer meer “de partij van de werkende klasse”. Marx en Lenin bleven inspiratiebronnen. Uiteindelijk accepteerde het Politbureau van de CPP in de jaren 90 op beperkte schaal de markteconomie, voornamelijk in de landbouw, en werden de staatsboerderijen vervangen door coöperatieve boerderijen. Ondanks de kleine economische hervormingen bleef de partijdictatuur gehandhaafd, zoals duidelijk werd gemaakt tijdens het partijcongres van 1997. Ook werd tijdens dit congres de eenpartijstaat herbevestigd. In 2017 werdt dit nogmaals gedaan. En verwacht wordt dat dit in 2027 weer gedaan zal worden.

De structuur van de Communistische Partij van Palana wijkt niet af van die van andere communistische partijen in socialistische staten. Formeel is het partijcongres de hoogste autoriteit. Toch werd het eerste partijcongres pas in 1928, bijna elf jaar na de oprichting van de CPP, voor het eerst gehouden. Sindsdien komt het partijcongres iedere vijf jaar bijeen. Het partijcongres kiest vervolgens het 150 personen tellende Centraal Comité. Vroeger telde het Centraal Comité 225 leden. Omdat het Centraal Comité zelden vergadert, kiest het een Politbureau bestaande uit 24 leden (tot 1997; 25 leden). Vóór het partijcongres van 1991 bestond er een 11 leden tellend Secretariaat. Dit Secretariaat werd echter in 1991 opgeheven en daarvoor in de plaats werd het Politbureau uitgebreid. Op ideologisch vlak is de Communistische Partij strikt marxistisch-leninistisch, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Communistische Partij van Vietnam, de Communistische Partij van China en de Laotiaanse Revolutionaire Volkspartij. De persoonlijkheidscultus, zoals die bijvoorbeeld in het China van de jaren 70 bestond of thans in Noord-Korea, is in Palana sinds het overlijden van Popovo in 1985 vrijwel afwezig. De aanplakbiljetten en andere afbeeldingen van Popovo werden vervangen door aanplakbiljetten met afbeeldingen met ‘nationale thema’s’ en van boeren en arbeiders. Op en in overheidsgebouwen, stations en vliegvelden is het portret van Popovo nog wel te zien.

Secretaris-generaal van de Communistische Partij Palana 1947-heden:

-Vladimir Aleksandrovitsj Popovo

Geboren te Poplaj, 02/02/1903 ~ Overleden te Jolka, 04/09/1985

(regeerperiode 1 februari 1947 – 4 september 1985)

 

-Petja Grinarovitsj Brokadov

Geboren te Besnej, 08/06/1921 ~ Overleden te Jolka, 29/08/1994

(regeerperiode 6 september 1985 – 29 augustus 1994)

 

-Slava Vladimirovitsj Valjev 

Geboren te Atsnalaj, 11/04/1940 ~ Overleden te Jolka, 21/12/2015

(regeerperiode 31 augustus 1994 – 21 december 2015)

 

-Irik Viktorovitsj Letko

Geboren te Sminaj, 03/01/1935 ~ Overleden te Jolka, 15/11/2018

(regeerperiode 23 december 2015 – 15 november 2018)

 

-Michael Petrovitsj Korjunov

Geboren te Jolka, 19/04/1944 ~ Overleden te Jolka 24/04/2020

(regeerperiode 17 november 2018 – 24 april 2020)

 

-Aleksej Vasilovitsj Larin

Geboren te Sminaj, 23/12/1940 ~ Overleden te Jolka 07/11/2020

(regeerperiode 26 april 2020 – 7 november 2020)

 

-Boris Borisovitsj Fedin

Geboren te Malka, 02/08/1964

(regeerperiode 9 november 2020 – heden)

 

Regering sinds 29-01-2022:

Secretaris-generaal CPP: Boris B. Fedin (1964)

Regeringsleider: Boris B. Fedin

Minister van Algemene zaken: Boris B. Fedin

Minister van Binnenlandse zaken: Alina A. Jemsteva (1955)

Minister van Buitenlandse zaken: Vadi B. Kimni (1952)

Minister van Defensie: Apollinari H. Somov (1957), 1de man na Fedin

Minister van Economie: Savva L. Brjoellov (1965)

Minister van Financiën: Jelisaveta K. Danilenka, 4de man na Fedin

Minister van Gezondheidszorg: Alexander V. Achmatova (1945)

Minister van Industrie, Landbouw, Visserij en Diensten: Savva M. Kapukk (1939), 3de man na Fedin

Minister van Informatie: Unak V. Lifovski (1949)

Minister van Justitie: Igor L. Karanov (1947)

Minister van Onderwijs: Rosalina V. Teresjkova (1942)

Minister van Staat: Kirill M. Filonov (1950), 2de man na Fedin

Minister van Volkshuisvesting en Sport: Alexander S. Korolenko (1946)

Gouverneurs provincies en burgemeester hoofdstedelijk gebied Jolka

De vier provincies worden direct bestuurd door een gouverneur en het hoofdstedelijk gebied Jolka door een burgemeester, die allen rechtstreeks worden gekozen.

Gouverneur Dej, sinds 19 februari 2018: Aniri S. Janov (1954)

Gouverneur Kammej, sinds 2 december 2022: Jakob G. Klas (1950)

Gouverneur Lapaj, sinds 18 januari 2017: Konstantin L. Labas (1976)

Gouverneur Netzaj, sinds 18 januari 2017: Nikolaj J. Roedakov (1977)

Burgemeester Jolka, sinds 2010: Jelena L. Lapsjina (1964)

Diplomatieke vertegenwoordiging

AMBASSADES

Azerbeidzjan (sinds 1992)

Belarus (sinds 1992)

China (sinds 1950)

Cuba (sinds 1960)

Iran (sinds 2000)

Japan (sinds 1994)

Kazachstan (sinds 1992)

Laos (sinds 1979)

Mongolië (sinds 1947)

Venezuela (sinds 2001)

Vietnam (sinds 1980)

Zuid-Afrika (sinds 1998)

Zuid-Korea (sinds 1994)

CONSULATEN

Armenië (sinds 1992)

Canada (sinds 2009)

Duitsland (sinds 1990)

Egypte (1975-2011, heropend in 2015)

Kirgizië (sinds 1992)

Maleisië (sinds 2010)

Moldavië (sinds 1992)

Noord-Korea (1955-1995, heropend in 2018)

Oekraïne (1992-2014, heropend in 2019)

Oezbekistan (sinds 1992)

Servië (sinds 2006)

Syrië (sinds 1981)

Tadzjikistan (sinds 1992)

Thailand (sinds 2012)

Turkmenistan (sinds 1992)

Verenigd Koninkrijk (sinds 2000)

VOORMALIGE AMBASSADES

Albanië (1950-1991)

Bulgarije (1950-1991)

DDR (1950-1990)

Hongarije (1950-1990)

Joegoslavië (1958-1992)

Libië (1972-2011)

Polen (1950-1990)

Roemenië (1950-1990)

Russische Federatie (1992-2023)

Sovjet-Unie (1947-1992)

Tsjechoslowakije (1950-1990)

Staatsbezoeken gepland in 2024:

~

Januari ~ Democratische Volksrepubliek Laos aan de Volksrepubliek Palana

 ~

Maart ~ Volksrepubliek Palana aan de Socialistische Republiek Vietnam

~

Augustus ~ Volksrepubliek Palana aan Japan

 ~

Oktober ~ Republiek India aan de Volksrepubliek Palana

Mensenrechten volksrepubliek Palana (volgens internationale mensenrechtenorganisaties)

De Palaanse overheid wordt regelmatig bekritiseerd vanwege het schenden van de mensenrechten. Mensenrechtenorganisaties rapporteren willekeurige gevangenname, gewetensgevangenen, oneerlijke gerechtsgang en zelfs marteling. Dissidenten worden door de regering lastiggevallen, geobserveerd, gevolgd, en vaak keihard aangepakt en bedreigd. Hoewel de Palaanse regering in 1993 een moratorium op de doodstraf heeft ingesteld, word een uitzondering gemaakt in oorlogstijd, bij landverraad of bij terrorisme. En hoewel de Palaanse grondwet vrijheid van meningsuiting kent, worden wetten ter bescherming van nationale veiligheid of het verbieden van ‘vijandelijke’ propaganda misbruikt om dissidenten achter de tralies te krijgen. Amnesty International en Human Rights Watch maken melding van gewetensgevangenen. De Palaanse regering staat het Rode Kruis de toegang tot haar grondgebied niet toe, en ook Amnesty International is niet welkom op Palana; onder andere omdat deze instelling volgens de Palaanse regering het Westen met in het bijzonder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen. Op de jaarlijkse ranglijst van persvrijheid van Verslaggevers Zonder Grenzen stond Palana in 2022 op de vijf na laatste plaats; alleen Cuba, Myanmar, Eritrea, Turkmenistan en Noord-Korea staan nog lager.

Er worden echter vraagtekens gezet bij deze cijfers en de cijfers van Amnesty International. Oxfam-Solidariteit kwam in 2022 met een rapport waarin staat dat de schending van mensenrechten door Palana sterk wordt overdreven.

Oppositie

Van oppositie(partijen) is geen sprake. De enige noemenswaardige oppositie zetelt in Vancouver (Canada) en noemt zich de Democratische Toekomstpartij voor Palana en is opgericht in 1993 door Palaanse ballingen die asiel kregen in Canada.

De tien belangrijkste punten van de DTP in willekeurige volgorde:

-vrijlating van alle politieke gevangenen,

-nieuwe democratische grondwet,

-invoering van een meerpartijenstelsel,

-vrije verkiezingen onder internationaal toezicht,

-een éénmalig regeertermijn van 4 of 5 jaar voor de president en regeringsleider,

-invoering van een vrije markteconomie,

-herinvoering van de oude staatssymbolen van voor 1940, of nieuw gekozen staatssymbolen, door middel van een referendum onder internationaal toezicht,

-verbod van de CPP,

-juridisch internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen onder het communistische bewind,

-normalisering van de politieke en economische banden met de Verenigde Staten en EU