Algemene informatie

Volksrepubliek Palana, Палана Йича Фол, ПЙФ, Palana Jitsja Fol, PJF; (Palaans), Паланская Народная Республика, ПНР, Palanskaja Narodnaja Respublika, PNR; (Russisch), een eilandstaat gelegen in de Grote Oceaan ten zuidoosten van het Russische schiereiland Kamtsjatka en ten noordoosten van Japan.

Geschiedenis

1600-1898

De eerste ontdekking van het eiland is niet helemaal duidelijk. Het eiland was al bekend bij de Japanners rond 1635. Het eiland was toen al bewoond door mensen die zichzelf Pala noemde, nomaden waren, in grote gemeenschappen leefden en vooral vissers, rendierhouders en jagers waren. De geschiedenis begint vanaf het neolithicum toen (mogelijk) vanaf het vasteland van Siberië volkeren naar het eiland trokken. Vuurstenen voorwerpen, stenen bijlen en primitief aardewerk zijn in grote aantallen aangetroffen. Ook een bevolkingsgroep uit de bronstijd heeft zijn sporen op het eiland achtergelaten. Waarschijnlijk zijn de Palanen vanuit het zuiden van Kamtsjatka gekomen aangezien hun (taal) verwantschap met de volkeren aldaar. Palana werd tussen 1695 en 1700 geleidelijk geannexeerd door het Russische Rijk, hierdoor kwamen er grote aantallen Russen naar het eiland. Mede hierdoor hebben veel Palanen een Russisch klinkende achternaam, het waren namelijk de Russen die geslachtsnamen invoerde, de Palanen waren onbekend hiermee en gebruikte patroniemen zoals bijvoorbeeld op IJsland ook het geval is.

1898-1940

Een onafhankelijkheidsbeweging werd opgericht in 1898, compleet met vlag en volkslied, die in eerste instantie meer zelfbestuur eiste. Na het afzetten van de Russische tsaar Nicolaas II Aleksandrovitsj Romanov, (Николай II Александрович Романов, 1868-1918), begin 1917 en de chaos daarna en na het aantreden van de Russische Voorlopige Regering verklaarde Palana zich op 25 maart onafhankelijk van het Russische Rijk. In september 1917 keurde de regering van Aleksandr Fjodorovitsj Kerenski, (Александр Фёдорович Керенский, 1881-1970), dit ten slotte goed, ondanks dat er veel Russen woonde. Het had weinig gescheeld of Palana had nooit een onafhankelijk land geworden omdat een paar weken na de onafhankelijkheid de Russische Revolutie uitbrak en de regering van Kerenski van het wereldtoneel verdween. Zijn opvolger Vladimir Iljitsj Lenin, (Владимир Ильич Ленин, 1870-1924), had waarschijnlijk het strategisch gelegen eiland willen behouden. Na de onafhankelijkheid van Palana vertrokken veel Russen weer terug naar het vasteland. Na de onafhankelijkheid werd een parlementaire republiek opgericht die redelijk democratisch en open functioneerde. De eerst gekozen Palaanse leider was Sulvan Timasjenko Jala, (Сулван Тимашенко Яла, 1865-1941). Rond 1923 begonnen er toch tekenen van onvrede te ontstaan doordat de armoede niet verdween en er niets werd gedaan aan de massale werkloosheid en voedseltekorten, hier speelde de communistische partij handig op in door stakingen en bijeenkomsten te organiseren en een betere toekomst onder hun leiding te beloven, hierdoor begon de communistische beweging flink te groeien. Uit vrees begon de regering van Jala iedereen te vervolgen en op te pakken die lid werd en was van de communistische partij. De rust keerde pas terug in 1928 maar de frustratie was niet verdwenen en stak in 1931 weer de kop op. Op 8 maart 1935 pleegde de communisten een staatsgreep die jammerlijk mislukte doordat er een lek was geweest in de eigen gelederen en het leger binnen in het parlementsgebouw de opstandelingen opwachtte en het vuur opende, de rust keerde gedeeltelijk terug en hield moeilijk aan tot juni 1939 toen er nationale verkiezingen werden gehouden die de communistische partij met 90% won, de verkiezingen werden ongeldig verklaard door de regering en de noodtoestand werd uitgeroepen wat betekende dat de regering per decreet kon regeren voor tien maanden om daarna nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Zover kwam het niet want een paar maanden later viel Japan het eiland binnen en bezette het land. Sulvan Jala vluchtte naar Canada waar hij in 1941 overleed in Vancouver.

1940-1945-1947

Japan bezette Palana in 1940. De Japanse bezetting was wreed en eindigde na jarenlange ondergrondse verzetsbewegingen gesteund door de USSR en met het uiteindelijke militaire ingrijpen van de USSR in 1945. Na de Tweede Wereldoorlog bleef de USSR nog twee jaar militair aanwezig en vertrok eind augustus 1947, een paar maanden na het uitroepen van de volksrepubliek Palana.

1947-1985

De eerste leider van de volksrepubliek Palana was Vladimir Aleksandrovitsj Popovo, (Владимир Александрович Попово, 1903-1985). Hij werd aangesteld met behulp van de USSR in 1947. Popovo stelde in 1948 voor aan Josef Vissarionovitsj Stalin, (Иосиф Виссарионович Сталин, 1878-1953), om Palana op te nemen in de USSR als 17de Sovjet-republiek maar Stalin weigerde. Popovo volgde daarna tot zijn dood trouw de Sovjet-lijn. De eerste jaren na WO2 stond de nieuwe regering voor de enorme uitdaging het in puin liggende land weer economisch en politiek op te bouwen. Het land was compleet verwoest. De meeste financiële en technologische hulp voor de wederopbouw kwam uit de USSR waardoor er grote groepen Sovjets zich op het eiland vestigden. Pas eind jaren vijftig was het land weer volledig opgebouwd en begon het land weer normaal te functioneren. In de industrie nam de staat de controle over van alle bestaande bedrijven en ondernam een intensief programma voor industrialisatie. In de landbouw werden collectieve boerderijen opgericht in het hele land maar in de jaren zeventig werd economisch zelf initiatief toegestaan in de landbouw. De jaren zestig, zeventig en tachtig staan in Palana bekend als de hoogtijdagen met name door de economische vooruitgang en stabiliteit. Popovo was zeer populair, geliefd en gerespecteerd onder de bevolking. Zijn bewind werd gekenmerkt door rust, eenheid, economische en politieke stabiliteit. Onder Popovo’s leiderschap voerde de Communistische Partij Palana vele hervormingen door. Toen hij aan de macht kwam, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting in Palana slechts 55 jaar, en de overweldigende meerderheid (75-80%) van de bevolking analfabeet. Er bestond vrijwel geen industrie (en wat er had bestaan was tijdens de Japanse bezetting verwoest), en ziekte zoals tuberculose was wijdverspreid. De kindersterfte liep zelfs op tot 30%. Onder Popovo’s bewind werden verharde wegen aangelegd, nieuwe woningen gebouwd, kanalen gegraven, spoorlijnen aangelegd, daalde het analfabetisme tot 2%, steeg de levensverwachting sterk en kregen vrouwen absolute gelijkheid. Ook werd de eerste universiteit van Palana opgericht in 1950 in Jolka. De economische strategie van Stalin volgend, ondernam Popovo een grootschalig programma van industrialisatie en vernietiging van de feodale verhoudingen en werden landhervormingen doorgevoerd (voorheen bezaten 80 Palaanse landeigenaren één-derde van alle landbouwgrond). Tegen 1980 vormde industrie de helft van het Bruto Nationaal Product van Palana, was het platteland geheel voorzien van elektriciteit, en was de landbouw gecollectiviseerd. Mede om deze redenen geniet Popovo nog steeds een zeer grote populariteit onder de Palanen. Popovo was een man met charisma, humor en zelfspot.

1985-1994

De tweede leider van de volksrepubliek Palana was Petja Grinarovitsj Brokadov, (Петя Гринарович Брокадов, 1921-1994). Hij volgde Popovo op na diens overlijden in 1985 en zette nodige economische hervormingen door in 1986. Hij betreurde het uiteenvallen van bondgenoot en leverancier de USSR eind 1991 en zette daardoor de economische hervormingen in een stroomversnelling. De betrekkingen met de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan normaliseerde en met de laatste twee werden grote economische contracten getekend. Daardoor kwam een politieke, economische en culturele breuk met Noord-Korea. Brokadov hief in 1988 het reisverbod op die gold voor alle Palanen die buiten het communistische blok wilde reizen. In 1992 kwamen hervormingen in het Volksleger. Hij stond in 1993 ontevreden Palanen toe naar Canada te vertrekken.

Brokadov overleed in 1994.

1994-2015

De derde leider van de volksrepubliek Palana was Slava Vladimirovitsj Valjev, (Слава Владимирович Валев, 1940-2015). Hij volgde Brokadov op na diens overlijden in 1994 en nam gedeeltelijk het economisch hervormingsbeleid over. De hervormingen door zijn voorganger in het Volksleger werden geheel teruggedraaid in 1994. Onder zijn bewind werd de olie vondst voor de oostkust in 1996 ontgonnen wat een enorme impuls voor de economie was en er overschotten op de internationale markt verkocht konden worden. De landbouw werd voor 40% privébezit. De industrie bleef in staatshanden. Hij moedigde nationaal de bevolkingsgroei toe. Ook pleitte hij voor meer internationale contacten. Valjev wilde in 2013 een wet invoeren, die in werking moest gaan treden in het najaar van 2015, om de regeringstermijn van Palaanse politici te beperken naar tweemaal 5 jaar, rede daartoe is dat een Palaanse politicus onbeperkt gekozen kan worden door de Volksvergadering waardoor de meeste politici blijven zitten op hun post waardoor de partijtop vergrijst en er geen ruimte is voor jongere generaties. Deze wet werd niet ingevoerd i.v.m. tegenstand uit de partij. Valjev kondigde aan in een toespraak in februari 2015 dat er teveel van het oorspronkelijke economische pad werd afgeweken. De laatste maanden van 2015 werden plotseling economische hervormingen herzien en teruggedraaid.

Toch was onder het bewind van Valjev het land en de economie voorzichtig aan het openen naar Chinees en Vietnamees voorbeeld. Dit was tenminste de bedoeling en ging niet altijd even makkelijk, er werd regelmatig teruggegrepen op oude methoden waardoor het land weer in een verstard politiek en economisch isolement terecht kwam. Door de dogmatische politiek en de eigenlijke politieke onwil van Valjev om de economie gedeeltelijk of zelfs volledig te openen voor het vrijeondernemerschap en buitenlandse investeringen bleef de economie stagneren.

Valjev overleed in december 2015.

2015-2018

De vierder leider van de volksrepubliek Palana was Irik Viktorovitsj Letko, (Ирик Викторович Летко, 1935-2018). Hij volgde Valjev op na diens overlijden in december 2015. Veel Palanen, voornamelijk de jeugd, hadden hun hoop gevestigd op Letko voor meer economische vrijheid en meer openheid naar de wereld. Het eerste buitenlandse bezoek van Letko was aan de Volksrepubliek China. Er werden grote economische contracten getekend. Ook wilde Letko de Palaanse economie onafhankelijker maken van Rusland en zich meer richten op China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam. Nationaal wilde hij de landbouw sector van 40% prive-bezit veranderen naar 80% privébezit. De industrie meer zelfstandigheid geven en de dienstensector moderniseren. De grootste uitdaging van Letko was om de ‘oude garde’ in de Volksvergadering te overtuigen van de noodzakelijke economische hervormingen. Letko waarschuwde dat het tegenhouden van economische hervormingen het begin van het einde kan betekenen voor het Palaanse socialistische experiment. Ook deze harde woorden waren nieuw in de Palaanse politiek. Waar voorheen werd gehamerd op het feit dat de CPP geen fouten maakte waren de woorden en toegevingen van Letko een openbaring voor de Partij en de bevolking. Ondertussen bleef de economie stagneren en was er een serieuze ondergrondse oppositie partij ontstaan in 2016.

Letko overleed in november 2018.

2018-2020

De vijfde leider van de volksrepubliek Palana was Michael Petrovitsj Korjunov, (Михаил Петрович Корюнов, 1944-2020). Hij volgde Letko op na diens overlijden in november 2018. Onder Korjunov zijn geen noemenswaardige dingen gebeurd. 

Korjunov overleed in april 2020.

2020-2020

De zesde leider van de volksrepubliek Palana was Aleksej Vasilovitsj Larin, (Алексей Васильович Ларин, 1940-2020). Hij volgde Korjunov op na diens overlijden in april 2020. Onder Larin viel weinig te verwachten wat hervormingen betreft. Hij stond bekend als havik. Zijn grootste uitdaging was sinds zijn aantreden in april 2020 het omgaan met de internationale corona pandemie die door hem werd afgedaan als georganiseerde massahysterie om een griepvirus. Palana was één van de weinige landen ter wereld zonder corona maatregelen.

Larin overleed in november 2020.

2020-

De zevende leider van de volksrepubliek Palana is Boris Borisovitsj Fedin, (Борис Борисович Федин) (1964). Hij volgde Larin op na diens overlijden in november 2020. Fedin staat voor vergaande economische hervormingen. In september 2021 veroorzaakte hij een rel met zijn twee grootste bondgenoten China en Rusland. Fedin wil minder politiek maar vooral economisch afhankelijk zijn/worden van laatstgenoemden. In februari 2022 keurde hij de Russische inval in Oekraïne af. Palana is tegen oorlog ten alle tijden aldus Fedin in een televisietoespraak na de inval. Ook eiste Fedin excuses van Rusland omdat door de plotselinge oorlog Palaanse studenten, die voornamelijk in Kiev en Charkov studeerden, per direct uit Oekraïne gerepatrieerd moesten worden. Door dit standpunt zijn de goede relaties tussen Palana en Rusland op zijn zachts gezegd slecht geworden en escaleerde in november 2022 met een politieke en uiteindelijke economische breuk met Rusland. 

Bevolking

De Palanen zijn een Paleo-Siberisch volk. Etnische Palanen vormen 82% van de bevolking. 9,7% van de bevolking is van Russische afkomst.

Verder wonen er nog kleine gemeenschappen van Japanners (2,5%), Chinezen (2%), Wit-Russen (1,7%), Oekraïners (1,6%), Mongolen (0,3%) en (Noord-)Koreanen (0,2%). De laatste vijf gemeenschappen zijn tussen 1945 en 1990 naar het eiland gekomen.

Er zijn veel gemengde huwelijken waardoor etnische spanningen vrijwel afwezig zijn. Afstammelingen van bijvoorbeeld Russen en Chinezen beschouwen zich nu vaak als Palanen.

Taal en religie

De volksrepubliek Palana is officieel tweetalig, het Palaans (Tsjoektsjo-Kamtsjadaalse taal) en het Russisch zijn beide verplicht in het onderwijs en alles word in twee talen aangegeven. Beide talen worden geschreven met het cyrillische alfabet.

De belangrijkste voertaal in Palana is het Russisch, dat door 90% van de bevolking beheerst wordt. De rol van het Palaans, dat door 85% van de bevolking wordt gesproken, is door de bemoeienis van de regering eind jaren negentig van de vorige eeuw sterk toegenomen.

Met name tussen 1945 en 1955 werd hard gewerkt aan het aanpakken van het analfabetisme, waardoor dit nu op ongeveer 1% ligt, even hoog en soms hoger als in West-Europese landen.

Palaans wordt als eerste taal vooral in het noorden en oosten van Palana gesproken en op het platteland. Russisch wordt als eerste taal vooral in het zuiden en zuidwesten van Palana gesproken. 

Circa 74% van de bevolking beschouwt zich niet-religieus of atheïst, 15% is Russisch-orthodox en 11% anders (voornamelijk natuurreligie, sjamanisme, boeddhisme, protestant, rooms-katholiek).

Klimaat

Het eiland heeft een subarctisch klimaat, subpolair klimaat, boreaal klimaat of taigaklimaat (Köppen: Dfc, Dwc, Dsc, Dfd, Dwd en Dsd). Dat is een landklimaat dat wordt gekarakteriseerd door zeer koude en lange winters en korte maar warme zomers.

Palana kent korte warme en vochtige zomers en koude zeer strenge winters met veel sneeuwval en winterse stormen. In het uiterste noorden en noordoosten van het land hangt een bijna constante mist.

De hoogst gemeten temperatuur is +25,6 ºC.

De laagst gemeten temperatuur is -30,5 ºC.

De neerslag bedraagt vaak niet meer dan 350 tot 500 mm per jaar en vindt afgezien van de kustgebieden over het algemeen plaats in de warmere maanden. De lage neerslag is echter door de zeer lage evapotranspiratie vaak toch voldoende om de bodems in veel gebieden met water te doen verzadigen.

Economie

Palana heeft een centraal geleide economie en is sterk gecentraliseerd. Het land probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en overschotten te exporteren.

Grootschalige industrie is altijd een communistische prioriteit geweest en metaal, machinebouw, chemie en techniek horen tot de belangrijkste industrie van Palana en zijn in alle grotere steden te vinden. De productie van consumptiegoederen als textiel en kleding is relatief goed over het eiland verspreid met een paar belangrijke centra als Jolka, Jukaj en Sminaj. De moderne industrie is in het zuiden en midden van het eiland geconcentreerd.

Palana is sterk afhankelijk van de eigen veeteelt wat betreft zuivel en vlees. Verder produceert het aardappelen, verschillende soorten groenten, tarwe, maïs, sojabonen en suikerbieten maar het koude klimaat beperkt de gewaskeuze, daardoor is Palana afhankelijk van de eigen oogst en moeten er bij eventuele tekorten gewassen worden ingevoerd.

In de oceaanvisserij zit een grote groei, en voorziet geheel in de eigen voedselvoorziening, waardoor het merendeel van de vangst voor harde deviezen geëxporteerd kan worden. De vissers varen sinds 2010 uit tot in de Beringzee voornamelijk op zoek naar rode koningskrab die harde deviezen opleveren op de internationale markt. Een letterlijk levensgevaarlijk beroep vanwege de gevaarlijk grillige weersomstandigheden aldaar.

In 1996 ontdekking van een olieveld voor de oostkust van het eiland. Uitgerekend is dat de bron tot rond 2025 uitputbaar is.

BNP: staatsgeheim

Munteenheid: Nort (Норт) = 100 Dil (Дил); 1 Nort = €0,28 (1 januari 2024)

Inflatie: 11% (2023)

Beroepsbevolking: industrie (45%), landbouw (35%), diensten (20%)

Voornaamste staatsbedrijven: staal, steenkool, hout, vis, olie en lichte consumptiegoederen

Werkloosheid: 0% (2023)

Uitvoer: zware industrie producten, steenkool, hout (producten*), vis (producten), olie (producten), groenten (producten), wodka, bier, bronwater, munitie

*handgemaakte geweren, traditioneel handgemaakte pijl en boog wapens, sleeën

Invoer: consumptiegoederen, katoen

Belangrijkste handelspartner(s), (eerste kwartaal 2024): China, Japan

Overige handelspartners, (eerste kwartaal 2024): Vietnam, Rusland, Kazachstan, Turkmenistan, Belarus, Zuid-Korea, Cuba, Oekraïne, Noord-Korea, Laos

Bestuurlijke indeling

De volksrepubliek Palana is, sinds 1947, bestuurlijk ingedeeld in 4 provincies en het hoofdstedelijk gebied:

1. Dej – 10.104 km² / 921.216 inw. / 91,17 inw./km² / hoofdstad: Besnej

2. Kammej – 12.300 km² / 389.572 inw. / 31,67 inw./km² / hoofdstad: Fot

3. Lapaj – 29.012 km² / 236.541 inw. / 8,15 inw./km² / hoofdstad: Atsnalaj

4. Netzaj – 17.010 km² / 506.407 inw. / 29,77 inw./km² / hoofdstad: Jukaj

Hoofdstedelijk gebied – 1.703 km² / 1.140.518 inw. / 669,71 inw./km² / hoofdstad: het hoofdstedelijk gebied bestaat in zijn geheel uit de hoofdstedelijke agglomeratie en bevat dus alleen de stad Jolka

(Palana – 70.129 km² / 3.194.254 inw. / 45,54 inw./km² / hoofdstad: Jolka)

De 4 provincies zijn onderverdeeld in totaal 21 rayons. De rayons zijn vernoemd naar hun hoofdstad.

Rayon hoofdsteden met aantal inwoners:

1. Besnej (510.912)

2. Jukaj (312.969)

3. Sminaj (258.983)

4. Fot (156.078)

5. Tsenaj (103.200)

6. Malka (90.460)

7. Atsnalaj (90.126)

8. Ninaj (60.532)

9. Poplaj (55.248)

10. Os (31.264)

11. Palanaj (30.400)

12. Evs (30.100)

13. Lian (20.446)

14. Ezlaj (20.080)

15. Koplaj (11.320)

16. Beboj (10.400)

17. Kossj (9.848)

18. Lilaij (9.011)

19. Jitsja (7.217)

20. Kasnoj (6.800)

21. Belaj Palana (5.880)

Overige plaatsen zijn: Koj, Ketloj, Kovanaj, Litaj, Nortj, Milana, Haj, Palana, Nogaj, Galan, Mongaj, Neka, Bos, Ikaj, Lenin, Nakaj, Nakalaj, Kalmini, Kalaj, Besoi, Jotka, Losj

Volksleger

De volksrepubliek Palana is zwaar gemilitariseerd. Het heeft op een bevolking van 3,1 miljoen inwoners een enorme strijdmacht. De strijdmacht telt 700.000 actieve mannelijke en vrouwelijke militairen en verder kan het land rekenen op ruim 10.000 paramilitairen en reservetroepen. De kosten voor defensie, volgens eigen opgave, bedroegen ongeveer 14% van de totale overheidsuitgaven in 2020. Het symbool en het embleem van het Volksleger is sinds 1950 een rode ster, van het communisme en socialisme, op een blauw schild die de eeuwigheid symboliseert, het schild is geplaatst op een tandwiel die de arbeiders en de industrie symboliseren. De gouden kleur van het tandwiel symboliseert graan en tarwe; die de boeren en de landbouw symboliseert. Tevens staat de gouden kleur voor een opkomende zon die een nieuw tijdperk inluid.

Landmacht

De Landmacht is bestuurlijk verdeeld over een aantal militaire districten. Deze vallen onder het commando van een district hoofdkwartier met een district commandant, die ondergeschikt zijn aan de minister van defensie.

Momenteel zijn er 5 militaire districten:

*militair district Jolka

*militair district Sminaj

*militair district Noord

*militair district Centraal

*militair district Zuid

Luchtmacht

De luchtmacht bestaat uit één onderdeel en is gevestigd in de stad Fot.

Marine

De marine bestaat uit 2 vloten:

*Grote Oceaan Vloot (Hoofdkwartier in Sminaj).

*Zuidelijke Vloot (Hoofdkwartier in Jolka)

Socialistische Palaanse Jeugdorganisatie

De Socialistische Palaanse Jeugdorganisatie (SPJ) is een landelijke jeugdbeweging van de volksrepubliek Palana.

De SPJ heeft als primaire taak het promoten van communisme, internationalisme, vaderlandsliefde, gelijkheid en moraliteit onder de jeugd van Palana. De SPJ ontstond op 6 april 1947 en ontvangt regeringssteun via het ministerie van Onderwijs. Om lid te worden van de SPJ, moet een persoon tussen de 14 en 31 jaar zijn en een schriftelijk verzoek indienen – vergezeld van een foto – bij de SPJ-leiding. Wanneer iemand nog geen 16 jaar is, moeten de ouders of verzorgers toestemming geven. Een persoon moet ook een eenmalig bedrag van 1000 Nort betalen. Daarnaast moet men een jaarlijkse contributie betalen. De activiteiten van de SPJ variëren van kamperen, het bezoeken van concerten, sporten, tot het leggen van bloemenkransen ter herdenking van de gevallen strijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De SPJ is ook prominent aanwezig tijdens de Dag van de Arbeid.

De vier provincies en de hoofdstad kennen hun eigen afdelingen van de SPJ. Het hoofdkantoor van de SPJ is gevestigd in de hoofdstad.

De SPJ kent als bestuur een Centraal Comité dat onder leiding staat van een Eerste secretaris van het Centraal Comité en zijn plaatsvervanger, de Tweede secretaris van het Centraal Comité, de voorzitter van de Centrale Onderzoekscommissie en drie secretarissen van het Centraal Comité. Verder zijn er nog andere leden van het Centraal Comité. Alle secretarissen en de voorzitter van de Centrale Onderzoekscommissie tezamen vormen het Secretariaat van het Centraal Comité van de SPJ.

De landelijke jeugdorganisatie kent drie symbolen, een vlag, een insigne en een sjaal.

Na het behalen van de 31ste leeftijd stromen mannen door naar de Socialistische Palaanse Mannenorganisatie en de vrouwen naar de Socialistische Palaanse Vrouwenorganisatie.

Massaspelen

In de Palana worden vier keer per jaar massaspelen georganiseerd op het Eenheidsplein en/of in het Revolutie stadion te Jolka.

Massaspelen en massa gymnastiek is een vorm van podiumkunsten en gymnastiek, waarin een groot aantal artiesten deel neemt aan zeer gereglementeerde prestaties die de groepsdynamiek benadrukt in plaats van individuele apartheid. Het effect van het weergeven van grote foto’s wordt bereikt door het hebben van een groot aantal van uitvoerende kunstenaars, elk gekleed in een bepaalde kleur of met een vel gekleurd karton boven hun hoofd. Vanwege de grote omvang van de prestaties, vaak met tienduizenden uitvoerende kunstenaars, worden massaspelen uitgevoerd in stadions, vaak vergezeld van een achtergrond van kaart-draaiers op de zitplaatsen aan de zijde tegenover de toeschouwers. Snelle verandering van beelden wordt bereikt door het uitwisselen van een kaart voor een ander in een snelle en gesynchroniseerde beweging. Synchronisatie wordt bereikt door middel van verschillende uren van de repetities en veel gedetailleerde choreografie.

Massaspelen ontwikkelden zich samen met voornamelijk 19e-eeuwse nationalistische bewegingen, in het bijzonder de Tsjechische Sokol beweging, zoals zij belichaamd jeugd, kracht, militarisme, en eenheid. De deelnemers werden fabrieksarbeiders, gebracht door partijsecretarissen.

Massaspelen werden vooral groots gevierd in communistische landen als de Sovjet-Unie, Albanië, Roemenië, Joegoslavië en de DDR. Vandaag de dag worden massaspelen regelmatig alleen nog in China, Noord-Korea, Palana, Turkmenistan en Wit-Rusland georganiseerd, waar ze plaatsvinden op nationale feestdagen.

Voorbeeld: https://youtu.be/5CRL4PxyEPg?t=2753

Toerisme

Palana is toeristisch nauwelijks ontsloten. Er zijn vrijwel geen hotels of andere logies buiten de hoofdstad. Individuele reizen naar Palana zijn niet mogelijk. Het centrum van het nauwelijks ontwikkelde toerisme is de hoofdstad met talrijke bezienswaardigheden zoals gebouwen, musea, monumenten, pleinen en parken.

Overige feiten

Oppervlakte: 70.129 km² (vergelijkbaar met Georgië of de republiek Ierland)

Hoofdstad: Jolka

Inwoners: 3.194.254 (01-01-2024)

Bevolkingsdichtheid: ca. 45 inw./km²

Bevolkingsgroei: -0,67% (2023) 

Gemiddelde levensverwachting: man 71; vrouw 74 jaar

Analfabeten: 0,9%

Hoogste berg: Piek Palana (1026 meter)

Langste rivier: Fa

Grootste meer: Jagla Ol

Tijdzone: GMT +11

Toonaangevende kranten (alle drie tweetalig): Palana, Het Volk, De Rode Ster

Volkslied: Palaans: Фопу!, Fopu!; Russisch: Вперёд!, Vperjod!, (Voorwaarts!) – tekst van Marija Petrovna Antonova (1897 – 1973)

Motto: Palaans: Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!, Van’ stranaosiis’ proletarijjos, ogazjejas’kje!; Russisch: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!, Proletarii vsjech stran, sojedinjajtjes’!, (Proletariërs aller landen, verenigt u!)

Nationale sport: schaatsen, ijshockey, sleeën, boogschieten en rendier/paardrijden

Universiteiten: Staatsuniversiteit van Jolka, Staatsuniversiteit van Besnej, Staatsuniversiteit van Jukaj, Staatsuniversiteit van Sminaj, Staatsuniversiteit van Fot, Staatsuniversiteit van Atsnalaj

Lidmaatschap internationale organisaties: Verenigde Naties (1947), de Organisatie van Niet-gebonden Landen (1995), Aardse Geofictieve Liga (2012)

Voormalig lidmaatschap internationale organisaties: Comecon (1949-1991), APEC (1998-2001)

Landcode: PLN

Internetcode: .rp